top of page

En bildberättelse för vuxna som utgår från Victoria Benedictssons dagbok. Elisa använder Benedictssons texter och fördjupar och berättar sin egen version. 

"Elisa Rossholm kanaliserar Victoria Benedictssons dagbok, så intensivt som om hon vore denna författarinna själv. I sparsmakade collage med spretigt tecknade personer fångar hon poetiskt eller fruktansvärt huvudpersonens obändiga längtan och grymma besvikelse. Victorias intelligens och kreativitet var fångade I en kvinnokropp – på 1800-talet ett självklart underläge och oöverstigligt hinder." - Bild & Bubbla 2012

Jag hör icke till något läger - 2011

bottom of page