top of page

”Jag fångas av berättelser. Att teckna är att levandegöra och komma nära det som har varit eller det som annars inte syns.”

Märit, 2021

Jag hör icke till något läger, 2011

Naturfilm, 2020

Märit, 2021

Märit, 2021

bottom of page